Charakterystyka linii 2024

Charakterystyka linii matek pszczelich przedstawiona Państwu w niniejszym tekście pochodzi z obserwacji jakie prowadzimy w naszej pasiece. Doskonale zdaję sobie sprawę jak ważną rzeczą jest genetyka matek. Drugim niezmiernie ważnym aspektem jest to aby matka fizjologicznie była najlepsza, na co staram sią zawsze zwracać uwagę. W dobie dzisiejszej intensywnej gospodarki jak i zagrożeń idących wraz z ciągle zmieniającym się klimatem. Coraz trudniejszej walki z pasożytem jakim jest warroa, postanowiłem kolejne lata pracy hodowlanej poświęcić selekcji pszczół odpornych na warroę. Moim zamiarem jest wyselekcjonowanie pszczoły radzącej sobie z warroa oraz dostosowanej do warunków klimatycznych Europy środkowej. Więcej informacji o selekcji i jej efektach postaram umieścić na blogu.

Charakterystyka linii matek pszczelich hodowanych w naszej pasiece:

PSZCZOŁY RASY KRAIŃSKIEJ

Matka pszczla Car. Hinderhoffer

Matka pszczela Hinderhoffer -materiał sprowadzony z Niemiec od G. Matloka. Pszczoły tej linii odznaczają się bardzo wysoką produkcją miodu. Miód sklepią na sucho. Są łagodne i umożliwiają przeglądy w różnych warunkach pogodowych, niezależnie od pory dnia. Dobrze zimują. Odznaczają się wczesnym rozwojem, umożliwiającym wykorzystanie wczesnych pożytków, a także umiarkowaną rojliwością. Nastrój rojowy w rodzinach jest łatwy do zlikwidowania poprzez pojawienie się pożytku i poszerzenie gniazda. Umiarkowanie kitują gniazdo.

Matka pszczela Car. Słowenka

Czysta pszczoła Kraińska pochodząca bezpośrednio ze Słowenii , ponieważ cały kraj jest objęty programem hodowlanym dla pszczoły kraińskiej. Tworzą bardzo silne rodziny w związku z tym bardzo dobrze wykorzystuje wczesne pożytki. Ze względu na nacisk jaki został położony podczas prac hodowlanych prawie wyeliminowano tendencje do rójek, dobrze trzymają się plastrów. Rodzina z matką pszczelą car. Słowenka prawie sama przygotowuje się do zimy. Zużywają bardzo mało pokarmu. Do naszej Pasieki sprowadzamy tylko dwuletnie królowe przetestowane pod kątem:
-szybkości budowania plastrów,
-łagodności,
-spokoju,
-plenności matek,
-test czerwiu ,,pin killed’’
-miodnosci.

Zamów Car. Słowenka

Matka Pszczela Car. Sklenar G10

Matki pochodzą bezpośrednio od oryginalnego materiału reprodukcyjnego z pasieki hodowlanej w Austrii. Linia ta wyróżnia się bardzo dużą plennością matek, wczesnym i dynamicznym rozwojem wiosennym, wysoką miodnością oraz wybitną łagodnością – spośród krainek jedna z najłagodniejszych linii. Z uwagi na to, iż pszczoły te tworzą bardzo silne rodziny, należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie im odpowiednio dużej kubatury ula oraz miejsca do czerwienia. Najlepiej sprawdzają się na obfitych pożytkach. Pełny potencjał tych pszczół udaje się wykorzystać w gospodarce korpusowej. Miód składają nad gniazdem, sklepią na sucho. Zimują bardzo dobrze.

Zamów Car. Sklenar G10

Matka pszczela Car. Peschetz.

Królowa pszczół importowana z Niemiec od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej npz-ev. Organizacja pszczelarska została zapoczątkowana przez jej prekursora Hans Peschetz w 1927r. Skupia się na hodowli pszczół łagodnych i miodnych opartych na tradycji. Bardzo dobra zimowla i wczesny rozwój wiosenny prowadzi do tworzenia silnych rodzin. Magazynuje miód w nadstawkach. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite na pożytkach nektarowych i spadziowych. Świetnie rozwija się wiosną gdy pszczoły przynoszą do gniazda pierwszy pyłek. Królowa unasienniona naturalnie na izolowanym trutowisku.

Zamów Car. Peschetz

Matka pszczela Car. Alpejka

Pszczoła kraińska linii Alpejka wywodzi się z Alp austriackich. Jest doskonała w pozyskiwaniu praktycznie każdego rodzaju pożytków – wczesnych, średnich i późnych, zarówno nektaru, jak i spadzi.
Pszczoły tej linii są bardzo dobrze przystosowane do trudnych warunków. Świetnie radzą sobie zarówno podczas niezbyt dobrej pogody, jak i w sytuacji braku pożytków. Pszczoły kraińskie rasy Alpejka doskonale radzą sobie podczas zimowli. Nie wykorzystują zbyt dużych ilości pokarmu, a wczesnowiosenny osyp jest nieduży. Na wiosnę pszczoły bardzo szybko odzyskują dobrą siłę rodziny i zaczynają loty na pożytki.

Mają dobrą dynamikę rozwoju, a rodziny, jakie tworzą, należą zawsze do silnych, a nawet bardzo silnych. Wiosną pszczele gniazdo jest bardzo mocno oddzielone od miodni. W trakcie rozwoju królowa obchodzi cały ul i składa jaja w tych komórkach, które aktualnie pozostają wolne. Czerwienie matek należy ograniczać przy tych pożytkach, które są jednocześnie późne i bardzo intensywne.

Pszczoły bardzo rzadko wchodzą w nastrój rojowy, a jeśli już się pojawi, można bez problemu zniwelować go już we wczesnym stadium. Latają na pożytki nawet w niskich temperaturach, przy niesprzyjającej pogodzie, jednak wtedy niezbyt dobrze znoszą przeglądy gniazda. Warto więc sobie odpuścić przeglądy, gdy nie ma słońca lub jest wyjątkowo wietrznie na dworze. Omawiana linia pszczół jest bardzo łagodna, obrze trzyma się plastrów, ale też jest dość ruchliwa. Pszczoły są bardzo pracowite i bardzo wydajne w produkcji miodu.

Zamów Car. Alpejka

Matka pszczela Car. Nieska

Pszczoły linii car Nieska są jasno ubarwione (w odcieniach brązu i szarości) i mają wyraźnie zaznaczone pierścienie filcowe na tergitach. Są bardzo łagodne, mało ruchliwe, silnie trzymają się plastrów. Odznaczają się dużą dynamiką rozwoju wiosennego i tworzą silne rodziny. Charakteryzuje je bardzo wysoka miodność.

Często pojawia się skłonność do ograniczania matki w czerwieniu przy pożytkach wczesnych. Z powodu ograniczania czerwienia, wykazują tendencje do cichej wymiany matek. Wykazują cechę nierojliwości.
Bardzo dobrze zimują. Matki z tej linii wykazują cechę ostrożnego podejmowania czerwienia na wiosnę, w dostosowaniu do warunków pogodowych.

Zamów Car. Nieska

PSZCZOŁY RASY BUCKFAST

VSH

Buckfast VSH po matkach reprodukcyjnych z 100% VSH. Pszczoły odporne na warrozę. Trutnie po matkach Buckfast VSH podnoszą instynkt higieniczny na pasiece, w wyniku czego zyskujemy istotnie odporniejsze pogłowie pszczół na pasiece i w jej obrębie. Z pewnością nie rozwiąże to naszego problemu z warozą, chociaż istotnym faktem jest, że pszczoły posiadające odporność VSH są mniej podatne na choroby i wirusy.

Bazą wyjściową dla tej linii buckfast jest pszczołą odporna na waroa. W związku z tym zyskujemy, pszczoły o intensywnym rozwoju, łagodne oraz . Przede wszystkim wykorzystujące wszystkie pożytki. Miód składają w nadstawkach. Nie ograniczają matek w czerwieniu. Buckfast mogą przetrwać bez leczenia. To do linii tych pszczół w następnych latach będziemy przywiązywać szczególną uwagę.

Zapraszamy Cię też do zapoznania się z innymi rasami i liniami pszczół, które posiadamy w naszej hodowli one również posiadają wysoki instynkt higieniczny. Matki Vsh będą unasienniane na trutowisku gdzie po stronie ojcowskiej będą linie z wysokim instynktem higienicznym, także to dotyczy matek inseminowanych.

Zamów Buckfast VSH (GSS)

Zamów Buckfast VSH (GSS) – Reprodukcyjna

BUCKTAST PRIMORSKI

Pszczoły Buckfast Primorski  B366  są oparte na pszczole Primorskiej. To właśnie tam podjęto pierwsze próby hodowli tej pszczoły, ponieważ zauważono w niej bardzo duży potencjał. Podobnie do pszczół średnio ruskich wybitnie sprawdza się na pożytkach zarówno słabych jak i obfitych. Ulubionym pożytkiem tej pszczoły są wziątki z lipy. Ze względu na jej dobre cechy użytkowe używano jej w krzyżówkach z pszczołami ukraińskimi występującymi na stepach.

Do USA I Europy została sprowadzili ją hodowcy buckfast. To tutaj także podjęto selekcje pod względem higieniczności.  Wiele linii opartych na buckfast primorskim wykazuje tę cechę. Ze względu na coraz trudniejszą sytuację jaka stwarza waroa jest to bez wątpienia kierunek w którym wszyscy, nie tylko hodowcy powinni dążyć. Pszczoły lepiej radzące sobie z pasożytem to bardziej witalne i miodne kolonie.

Rodziny buckfast primorski B366 to królowa Buckfast inseminowana przez P. Jungels, skojarzona w 2023, potomek PrimGreen00xPrRinder. Ona jest Buckfast, która pochodzi z linii czystej, pierwotnej kombinacji Prim Green00, dobrze ugruntowanej, charakteryzują się dużą witalnością. Zimują w bardzo dużych rodzinach co jest typowe dla pszczoły buckfast. Zimowla w naszych warunkach przebiega bez jakichkolwiek problemów, ponieważ ta pszczoła jest przystosowana do dużo chłodniejszy warunków klimatycznych jakie panują w kraju Primorskim. Bardzo dobrze wykorzystują pożytki wczesnowiosenne jak i letnie, a zwłaszcza pożytek z lipy, pod tym względem ta pszczoła bije rekordy, Zarówno dobrze wykorzystuje pożytki słabe jak i obfite, szybko przystosowuje się do zmiennych warunków klimatycznych. Buckfast primorski chętnie odbudowuje plastry, cechuje je wysoka odporność na choroby. Posiada wysoki współczynnik VSH.

Zamów matki Buckfast Primorsky B366(GSS):

BUCKFAST MEDA

M666 to linia pszczoły buckfast oparta na pszczole irańskiej – apis melifera meda. Matka pszczela Buckfast meda M666 wykazują typowe cechy dla pszczoły buckfast. Wybitną cechą jest szybki rozwój wiosenny i siła do jakiej matki potrafią doprowadzić rodziny. Rodziny rozwijają się bardzo dynamicznie. Buckfast M666 są bardzo łagodne, pszczoły cechuje duża witalność. dobrze trzymają się plastrów. Nie są rozbiegane.

Bez wątpieniamatka pszczela buckfast meda M666 lepiej radzi sobie z zatruciami pokarmowymi, wykazując tu większą odporność. Linia ta była selekcjonowana przed T. Rueppel’a. W 2023 roku przeprowadziliśmy dwa krzyżowania. Dlatego za pierwszym razem unasienniliśmy ją trutniami  B661(PJ), po czym  skrzyżowaliśmy z bardzo dobrą linią M999(IC) na trutowisku znajdującym się na wyspie Baltrum. Głównie zależało nam na zwiększeniu higieniczności tej linii. Testy przeprowadzone na jesieni 2023 wykazały jej zwiększenie oraz bardzo dużą siłę rodziny do zimowli. U tej linii utrwaliliśmy wysoką obronność wiosną i jesienią.  Buckfast meda  w skojarzeniu z innymi czystorasowymi pszczołami: kraińskimi lub kaukaskimi nie wykazują agresji, a nawet zauważyliśmy zwiększoną produkcje miodu.

BUCKFAST KANGAROO

Buckfast Ligurica (kangaroo) Orginalny materiał Kangaroo, prace hodowlane prowadzone przez T. Rumpel. Dzięki jego długiej pracy hodowlanej linia ta ustabilizowała się. Tworzy rodziny silne i bardzo silne. Cechuje je wybitna łagodność, brak tendencji do rojenia. Buckfast kangaroo posiada typowe cechy dla tej rasy.  Pszczoły te tworzą silne rodziny. Bez wątpienia je jako pierwsze spotkamy na wylotkavj z rana Matka B19  unasienniona na trutowisku Lautenthal trutniami B45(BB)

B45(BB) pochodzi od starej pszczoły Buckfast, B1003, którą Franz Fehrenbach przywiózł kiedyś do Niemiec od brata Adama. Obecnie jest pszczołą bardzo łagodną i spokojna na plastrach. Wraz z ostatnim kryciem M112 (Monticola) Th. Rüppela poprawiła się jej witalność. Dlatego dołączy do dobrych trutni Buckfast z ostatnich lat. Bez wątpienia wszystkie pszczoły Buckfast mogą być pomyślnie kojarzone z B45.

BUCKFAST ANATOLICA

Buckfast Anatolica A54 (GSS) są to pszczoły Buckfast oparte na apis melifera anatolica. Pracami hodowlanymi nad nimi zajmował się P. Jungels. Jest to jeden z najlepszych hodowców pszczoły Buckfast w Europie, a może nawet i na świecie. Dzięki sztucznej inseminacji ich w 2023r linia uzyskała większą odporność na warozę, linia trutni z jaką został skrzyżowana B177 posiada cechę szczególnej opieki nad potomstwem.  Pszczoły Buckfast Anatolica A54 (GSS) doskonale dostosowały się do naszych warunków klimatycznych, dlatego też śmiało można je hodować w naszych rodzimych pasiekach.

Buckfast anatolica tworzy wybitnie silne rodziny, które cechują się dużą, a nawet bardzo dużą łagodnością. Głównym atutem buckfast’a anatolica jest natomiast ich miodność. Zimują one w dużych rodzinach, cechuje je szybki rozwój wiosenny. Pszczoła ta rewelacyjne wyniki osiąga na wczesnych pożytkach towarowych takich jak: wierzba, mniszek, rzepak, sady.

Przy pracach hodowlanych szczególnie ukierunkowujemy te pszczoły pod względem łagodności, ponieważ idealnie nadają się jako strona ojcowska na każdej mniejszej lub większej pasiece. Heterozja jaka zachodzi pomiędzy buckfast anatolica a innymi rasami, znacznie zwiększy ilość pozyskiwanych produktów pszczelich w pasiece. Anatolica posiada także wysoką odporność na waroze (VSH z ang, Varroa Sensitive Hygiene). W  konsekwencji utrzymywanie tej lin w pasiece z pewnością poprawi jej stan zdrowotny.

Buckfast A54 (GSS)

A54 (GSS) Reprodukcyjną unasiennioną na trutowisku

A54 (GSS) Reprodukcyjną Inseminowaną

BUCKFAST ATOS

Matka pszczela Buckfast Atos B126 pszczoły oparte na pszczole z świętej góry Atos. Stavronikita przyzwyczajona do górskiego klimatu po skrzyżowaniu z pszczołą buckfast, dała bardzo ustabilizowaną linię pszczół. Główną jej cechą jest bez wątpienia ogromna witalność rodzin. Bardzo dynamiczny rozwój wiosenny. Ponieważ dziś szukamy pszczoły z cechami odporności na waroa. Dzięki ostatniemu krzyżowania B126 posiada wysoki instynkt higieniczny. Pszczoły po matkach buckfast B126 bardzo szybko czyszczą zainfekowane komórki (pintest). Szybki i dynamiczny rozwój pozwala na dużą produkcje miodu. Dlatego możemy wykorzystać pożytki takie jak klon czy wierzba. Siła rodziny jest utrzymywana przez cały sezon dzięki czemu znakomicie wykorzystuje również późniejsze pożytki. Rodziny buckfast B126 prowadza bardzo uporządkowane gniazdo. Pierzga jest składana na pierwszych ramkach w gnieździe. Następnie mamy bardzo zwarty czerw, a miód wyniesiony nad niego do nadstawki. Linia ta wykazała znikomą tendencje do rojenia się. Umiarkowanie używa propolisu w gnieździe. Pszczoły bardzo łagodne nawet przy załamaniach pogody.

VSH.

Jeśli chodzi o współczynnik higieniczności to strona mateczna osiągnęła 50% po 15h, natomiast strona ojcowska również posiada wysoki instynkt higieniczny. W tym sezonie poddamy tę linie szczegółowej ocenie pod względem higieniczności. Widzimy w niej bardzo duży potencjał w walce z warozą.

Zamów Buckfast B126 (GSS)

BUCKFAST KAUKASKI

Matka pszczela buckfast kaukaski  W160(GSS) są to pszczoły, które powstały w wyniku krzyżowania czystej pszczoły kaukaskiej z pszczołą buckfast. Jako stronę ojcowską postanowiłem wybrać starą ustabilizowaną linię B39(CS) jest to córka B140(TR), dzięki której w innych liniach stworzyliśmy bardzo ustabilizowane i miodne rodziny. Pszczoły buckfast kaukaski  W160 po wymianie pszczoły w rodzinie charakteryzowała się dużą liczbą czerwiu w okresie lipca. Natomiast  po  wejściu w okres ograniczonego dostępu do nektaru i pyłku jaki panuje na moim terenie, rodzina wpłynęła znacznie na ilość składanych przez matkę jaj.

Bez wątpienia pomimo ograniczenia dostępnego pożytku rodziny nie wykazały zwiększonej agresji, co jest charakterystyczne dla pszczoły kaukaskiej. Co ciekawe instynkt do obrony gniazda przed intruzami (osami i pszczołami rabującymi) pozostał na wysokim poziomie. Ten buckfast cechuje się dużą pracowitością swoich robotnic. W160 szukają nawet najmniejszych źródeł nektaru i pyłku co świadczy o braku wierności kwiatowej.

Buckfast W160