pasiekaserafin.pl tło z pszczołami

Charakterystyka linii 2022

PSZCZOŁY RASY KRAIŃSKIEJ

Matka pszczela Car. Słowenka

Czysta pszczoła Kraińska pochodząca bezpośrednio ze Słowenii , ponieważ cały kraj jest objęty programem hodowlanym dla pszczoły kraińskiej. Tworzą bardzo silne rodziny w związku z tym bardzo dobrze wykorzystuje wczesne pożytki. Ze względu na nacisk jaki został położony podczas prac hodowlanych prawie wyeliminowano tendencje do rójek, dobrze trzymają się plastrów. Rodzina z matką pszczelą car. Słowenka prawie sama przygotowuje się do zimy. Zużywają bardzo mało pokarmu. Do naszej Pasieki sprowadzamy tylko dwuletnie królowe przetestowane pod kątem:
-szybkości budowania plastrów,
-łagodności,
-spokoju,
-plenności matek,
-test czerwiu ,,pin killed’’
-miodnosci.

Zamów Car. Słowenka

Matka Pszczela Car. Sklenar G10

Matki pochodzą bezpośrednio od oryginalnego materiału reprodukcyjnego z pasieki hodowlanej w Austrii. Linia ta wyróżnia się bardzo dużą plennością matek, wczesnym i dynamicznym rozwojem wiosennym, wysoką miodnością oraz wybitną łagodnością – spośród krainek jedna z najłagodniejszych linii. Z uwagi na to, iż pszczoły te tworzą bardzo silne rodziny, należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie im odpowiednio dużej kubatury ula oraz miejsca do czerwienia. Najlepiej sprawdzają się na obfitych pożytkach. Pełny potencjał tych pszczół udaje się wykorzystać w gospodarce korpusowej. Miód składają nad gniazdem, sklepią na sucho. Zimują bardzo dobrze.

Zamów Car. Sklenar G10

Matka pszczela Car. Peschetz.

Królowa pszczół importowana z Niemiec od hodowcy zrzeszonego w organizacji pszczelarskiej npz-ev. Organizacja pszczelarska została zapoczątkowana przez jej prekursora Hans Peschetz w 1927r. Skupia się na hodowli pszczół łagodnych i miodnych opartych na tradycji. Bardzo dobra zimowla i wczesny rozwój wiosenny prowadzi do tworzenia silnych rodzin. Magazynuje miód w nadstawkach. Pszczoły ciemnego koloru wybitnie pracowite na pożytkach nektarowych i spadziowych. Świetnie rozwija się wiosną gdy pszczoły przynoszą do gniazda pierwszy pyłek. Królowa unasienniona naturalnie na izolowanym trutowisku.

Zamów Car. Peschetz

Matka pszczela Car. Alpejka


Pszczoła kraińska linii Alpejka wywodzi się z Alp austriackich. Jest doskonała w pozyskiwaniu praktycznie każdego rodzaju pożytków – wczesnych, średnich i późnych, zarówno nektaru, jak i spadzi.
Pszczoły tej linii są bardzo dobrze przystosowane do trudnych warunków. Świetnie radzą sobie zarówno podczas niezbyt dobrej pogody, jak i w sytuacji braku pożytków. Pszczoły kraińskie rasy Alpejka doskonale radzą sobie podczas zimowli. Nie wykorzystują zbyt dużych ilości pokarmu, a wczesnowiosenny osyp jest nieduży. Na wiosnę pszczoły bardzo szybko odzyskują dobrą siłę rodziny i zaczynają loty na pożytki.
Mają dobrą dynamikę rozwoju, a rodziny, jakie tworzą, należą zawsze do silnych, a nawet bardzo silnych. Wiosną pszczele gniazdo jest bardzo mocno oddzielone od miodni. W trakcie rozwoju królowa obchodzi cały ul i składa jaja w tych komórkach, które aktualnie pozostają wolne. Czerwienie matek należy ograniczać przy tych pożytkach, które są jednocześnie późne i bardzo intensywne.
Pszczoły bardzo rzadko wchodzą w nastrój rojowy, a jeśli już się pojawi, można bez problemu zniwelować go już we wczesnym stadium. Latają na pożytki nawet w niskich temperaturach, przy niesprzyjającej pogodzie, jednak wtedy niezbyt dobrze znoszą przeglądy gniazda. Warto więc sobie odpuścić przeglądy, gdy nie ma słońca lub jest wyjątkowo wietrznie na dworze. Omawiana linia pszczół jest bardzo łagodna, obrze trzyma się plastrów, ale też jest dość ruchliwa. Pszczoły są bardzo pracowite i bardzo wydajne w produkcji miodu.

Zamów Car. Alpejka

Matka pszczela Car. Nieska


Pszczoły linii car Nieska są jasno ubarwione (w odcieniach brązu i szarości) i mają wyraźnie zaznaczone pierścienie filcowe na tergitach. Są bardzo łagodne, mało ruchliwe, silnie trzymają się plastrów. Odznaczają się dużą dynamiką rozwoju wiosennego i tworzą silne rodziny. Charakteryzuje je bardzo wysoka miodność.
Często pojawia się skłonność do ograniczania matki w czerwieniu przy pożytkach wczesnych. Z powodu ograniczania czerwienia, wykazują tendencje do cichej wymiany matek. Wykazują cechę nierojliwości.
Bardzo dobrze zimują. Matki z tej linii wykazują cechę ostrożnego podejmowania czerwienia na wiosnę, w dostosowaniu do warunków pogodowych.

Zamów Car. Nieska

PSZCZOŁY RASY BUCKFAST

VSH

Buckfast V34 po matkach reprodukcyjnych z 100% VSH. Pszczoły odporne na warrozę. Trutnie po matkach Buckfast VSH podnoszą instynkt higieniczny na pasiece, w wyniku czego zyskujemy istotnie odporniejsze pogłowie pszczół na pasiece i w jej obrębie. Z pewnością nie rozwiąże to naszego problemu z warozą, chociaż istotnym faktem jest, że pszczoly posiadające odporność VSH są mniej podatne na choroby i wirusy.

Bazą wyjściową dla tej lini buckfast V34 jest pszczoła primorska. W związku z tym zyskujemy, pszczoły o intensywnym rozwoju, łagodne. Przede wszystkim wykorzystujące wszystkie pożytki. Miód składają w nadstawkach. Nie ograniczają matek w czerwieniu. Buckfast V34 mogą przetrwać bez leczenia, choć zalecamy wykonanie jednego zabiegu w sezonie.

Zamów Buckfast VSH V34 (GSS)

Zamów Buckfast VSH V34(GSS) – Reprodukcyjna

BUCKFAST KANGAROO
Buckfast Ligurica (kangaroo) Orginalny materiał z wyspy Kangaroo, prace hodowlane prowadzone przez T. Rueppela. Dzięki jego długiej pracy hodowlanej linia ta ustabilizowała się. Tworzy rodziny silne i bardzo silne. Cechuje je wybitne łagodność, są nierojliwe. Cechuje je duża witalność. Rodzimy z matkami kangaroo wykazują dużą aktywność w niskich temperaturach. Buckfast kangaroo posiada typowe cechy dla tej rasy. Matka zaimportowania z Niemiec od hodowcy (vdB-TR) B100 unasienniania na trutowisku Marken (MKN) trutniami M102(MKN)

Zamów Buckfast Kangaroo B19(GSS)

Zamów Buckfast Kangaroo B19(GSS) – Reprodukcyjna

BUCKTAST PRIMORSKI
Pszczoły buckfast oparte na pszczole Primorskiej. To właśnie tam podjęto pierwsze próby hodowli tej pszczoły i użyto jej w krzyżówkach z pszczołami ukraińskimi występującymi na stepach. Do Europy została sprowadzona przez hodowców buckfast. Rodziny charakteryzują się dużą witalnością. Zimują w bardzo dużych rodzinach co jest typowe dla pszczoły buckfast. Zimowla w naszych warunkach przebiega bez jakichkolwiek problemów, ponieważ ta pszczoła jest przystosowana do dużo chłodniejszy warunków klimatycznych jakie panują w kraju primorskym. Bardzo dobrze wykorzystują pożytki wczesnowiosenne jak i letnie, a zwłaszcza pożytek z lipy pod tym względem ta pszczoła bije rekordy, Zarówno dobrze wykorzystuje pożytki słabe jak i obfite, szybko przystosowuje się do zmiennych warunków klimatycznych. Buckfast primorsky chętnie odbudowuje plastry, cechuje je wysoka odporność na choroby. Posiada wysoki współczynnik VSH.

Zamów Buckfast Primorsky B8(GSS)

Zamów Buckfast Primorsky B15(GSS)

Zamów Buckfast Primorsky B15(GSS) – Reprodukcyjna

BUCKFAST MEDA

To Buckfast oparty na apis mellifera meda. Pszczoły te naturalnie występują na wyżynie irańskiej, Głównym atutem tej pszczoły jest tworzenie bardzo silnych rodzin, co przekłada się na duże zbiory z pożytków towarowych. Zimuje zawsze w bardzo silnych rodzinach, które tworzą już bardzo wczesną wiosną. Co ciekawe przy tak silnych rodzinach praktycznie nie wchodzą w nastrój rojowy.
Odkłady, pakiety wykonane z matkami Buckfast Meda bez problemu dochodzą do siły korpusu i nadstawki.

Matka B690 unasienniona na trutowisku Lantenthal, Gdzie po stronie ojcowskiej była czysta Meda B140 od Thomas Rüppel.

Zamów Buckfast Meda M14(GSS).

BUCKFAST ANATOLICA

Buckfast Anatolica A5 (GSS) są to pszczoły Buckfast oparte na apis melifera anatolica. Pracami hodowlanymi nad nimi zajmuję się P. Jungels. Jest to jeden z najlepszych hodowców pszczoły Buckfast w Europie, a może nawet i na świecie. Pszczoły Buckfast Anatolica A5 (GSS) doskonale dostosowały się do naszych warunków klimatycznych, dlatego też śmaiło można je hodować w naszych rodzimych pasiekach.

Buckfast anatolica tworzy wybitnie silne rodziny, które cechują się dużą, a nawet bardzo dużą łagodnością. Głównym atutem buckfast’a anatolica jest natomiast ich miodność. Zimują one w dużych rodzinach, cechuje je szybki rozwój wiosenny. Pszczoła ta rewelacyjne wyniki osiąga na wczesnych pożytkach towarowych takich jak: wierzba, mniszek, rzepak, sady.

Przy pracach hodowlanych szczególnie ukierunkowujemy te pszczoły pod względem łagodności, ponieważ idealnie nadają się jako strona ojcowska na każdej mniejszej lub większej pasiece. Heterozja jaka zachodzi pomiędzy buckfast anatolica a innymi rasami, znacznie zwiększy ilość pozyskiwanych produktów pszczelich w pasiece. Anatolica posiada także wysoką odporność na waroze (VSH z ang, Varroa Sensitive Hygiene).

Zamów Buckfast Anatolica A5 (GSS).
Zamów Buckfast Anatolica A5 (GSS) – Reprodukcyjna

BUCKFAST MACEDONKA
Charakteryzują się wysoką miodnością, wykorzystują bardzo dobrze wszystkie pożytki, zarówno wczesne jak i późne. Tworzą rodziny o dużej sile, którą utrzymują przez cały sezon, mimo to nie wchodzą w nastrój rojowy. Miód sklepią na sucho, praktycznie wszystkie zapasy gromadzą nad gniazdem, należy więc zwrócić uwagę by podczas miodobrania pozostawić im w nadstawkach odpowiedni zapas pokarmu. Pszczoły
polecane do gospodarki w ulach korpusowych. Zimują w dużej sile, wymagają większej ilości zapasów zimowych w porównaniu do pszczoły kraińskiej.

Zamów Buckfast B26 (GSS)

PSZCZOŁA WŁOSKA
Pszczoła włoska polega na syntezie wielu dobrych cech. Wśród nich trzeba wymienić miododajność, delikatność, płodność, niechęć do rojenia, chęć do budowania plastrów, gotowość do wchodzenia w półnadstawki, czystość, odporność na choroby i tendencję do zbierania miodu kwiatowego zamiast spadzi. Ostatnia cecha ma wartość tylko w krajach, w których kolor miodu określa cenę. Ligustica pokazała, że jest w stanie produkować dobry miód z czerwonej koniczyny. W jeszcze jednej charakterystyce Ligustica okazała się wyjątkowa i to w jej odporności na Świdraczka Pszczelego. Dotyczy to zwłaszcza odmiany o ciemniejszym ubarwieniu, podczas gdy złote odmiany są bardzo wrażliwe na niego. Pszczoły tej rasy wymagają nieco późniejszego zakarmienia na zimę, tworzą bardzo duże rodziny.