Matki pszczele – miastaDziękujemy za zainteresowanie naszą pasieką oraz naszymi liniami matek pszczelich. Nasza praca hodowlana opiera się na obserwacjach i badaniach prowadzonych w naszej pasiece, gdzie starannie selekcjonujemy najlepsze cechy genetyczne oraz fizjologiczne matek pszczelich. W dobie zmieniającego się klimatu i intensywnej gospodarki, staramy się przede wszystkim skupić na hodowli pszczół odpornych na warroę oraz dostosowanych do warunków klimatycznych Europy środkowej.

Oto charakterystyka naszych linii matek pszczelich:

PSZCZOŁY RASY KRAIŃSKIEJ:

Matka pszczela Car. Hinderhoffer

 • Bardzo wysoka produkcja miodu.
 • Łagodne zachowanie, umożliwiające przeglądy w różnych warunkach pogodowych.
 • Dobrze zimujące.

Matka pszczela Car. Słowenka

 • Bardzo silne rodziny.
 • Odporność na rojenie.
 • Dobrze radzące sobie z zimą.

Matka pszczela Car. Sklenar G10

 • Wysoka plenność matek.
 • Dynamiczny rozwój wiosenny.
 • Wybitna łagodność.

Matka pszczela Car. Peschetz

 • Bardzo dobra zimowla.
 • Odporność na choroby.
 • Ciemnokolorowe pszczoły, pracowite na pożytkach nektarowych i spadziowych.

Matka pszczela Car. Alpejka

 • Doskonałe adaptowanie się do trudnych warunków.
 • Silne rodziny.
 • Bardzo niewrażliwe na rojenie.

Matka pszczela Car. Nieska

 • Duża dynamika rozwoju wiosennego.
 • Wysoka miodność.
 • Odporność na rojenie.

PSZCZOŁY RASY BUCKFAST:

Buckfast VSH

 • Odporność na warrozę.
 • Wysoka witalność pszczół.
 • Bardzo dobra adaptacja do warunków środowiska.

Buckfast Primorski

 • Silne rodziny.
 • Doskonała łagodność.
 • Wysoka miodność.

Buckfast Meda

 • Szybki rozwój wiosenny.
 • Odporność na zatrucia pokarmowe.
 • Niska tendencja do rojenia.

Buckfast Kangaroo

 • Silne rodziny.
 • Wybitna łagodność.
 • Brak tendencji do rojenia.

Buckfast Anatolica

 • Wysoka miodność.
 • Doskonała odporność na warrozę.
 • Wysoka witalność rodzin.

Buckfast Atos

 • Ogromna witalność rodzin.
 • Wysoki instynkt higieniczny.
 • Duża produkcja miodu.

Buckfast Kaukaski

 • Duża liczba czerwiu.
 • Brak agresywnego zachowania.
 • Wysoka pracowitość pszczół.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi liniami matek pszczelich oraz do zamówień. Dziękujemy za zaufanie i zainteresowanie naszą pasieką!